ONECAT CMS 1.0 – Jak dodać nowy miot planowany a następnie przekształcić go w miot obecny