Dla Hodowli Kotów Brytyjskich Wesołki*PL zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy stronę internetową. Strona jest wesoła, kolorowa i tym samym charakterem pasuje do nazwy hodowli – Wesołki*PL.

Strona została wyposażona w nasz system zarządzania stroną hodowlaną ONECAT CMS – czyli dedykowany CMS dla hodowców.
Zajęliśmy się także rejestracją i konfiguracją domeny www.wesolki.pl oraz poczty @wesolki.pl.

 

We designed and built the website for British Shorthair Cattery Wesołki*PL. This site is cheerful, colorful, and this way it matches the nature of the Breeding – Wesołki*PL („comedians”).

The site has been equipped with our management system for breeding   ONECAT CMS – a dedicated CMS for breeders.

We also took care of the registration and configuration of the domain www.wesolki.pl and mail @wesolki.pl.